TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06963
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Trung Tâm Tim Mạch Sài Gòn Nơi cuộc sống hồi sinh, hình
Trung Tâm Tim Mạch Sài Gòn Nơi cuộc sống hồi sinh, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Tư vấn sức khỏe; dịch vụ phòng khám chữa bệnh; dịch vụ khám chữa bệnh về nội ngoại khoa tim mạch.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Trung Tâm Tim Mạch", "Nơi cuộc sống hồi sinh".
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 20.05.07 26.11.22
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Trung tâm tim mạch Sài Gòn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 35 đường số 2, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM