TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06967
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU [Xiaocaiyuan: vườn rau nhỏ]
[Xiaocaiyuan: vườn rau nhỏ]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; điều hành kinh doanh cho khách sạn; hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng [cho người khác]; dịch vụ mua sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]. 43 Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời [khách sạn, nhà trọ]; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ căng tin; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Anhui Xiaocaiyuan Catering Management Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No. 201, Building 9, Patriotic West Village, Tongling City, Anhui, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRAN & TRAN CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (12/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (02/03/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM