TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06974
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU [DANMI]
[DANMI]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Mỹ phẩm; dầu gội; dầu xả tóc; chế phẩm đánh răng; sữa tắm; sữa rửa mặt.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SG ENESYS.CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 48, Hwangnyeong-daero 481beon-gil, Suyeong-gu, Busan, Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAI HAN IP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (02/03/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM