TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06975
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU ILFORD
ILFORD
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Chế phẩm hoá học dùng cho nhiếp ảnh; tấm kính ảnh nhạy sáng, chưa lộ sáng; phim nhạy sáng, chưa lộ sáng; giấy ảnh.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU ILFORD Imaging Europe GmbH (IIE)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN BuchholzstraBe 79, 51469 Bergisch Gladbach, Germany
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ANNAM IP & LAW
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (05/06/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM