TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06976
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Gà Đỏ hình
Gà Đỏ hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.07.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Đầu tư Tiến Đông
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm công nghiệp Hoàng Xá, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM