TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06978
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SARANGHAEYO [SA-RANG-HAE-YO: tình yêu], hình
SARANGHAEYO [SA-RANG-HAE-YO: tình yêu], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Miếng đệm lót vệ sinh; dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc; kem đánh răng chứa thuốc; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; vitamin và chế phẩm vitamin dùng cho mục đích y tế; miếng lót của quần lót (cho mục đích vệ sinh).
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng phần chữ Hàn Quốc.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.20 05.05.21 24.13.01 25.01.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU KIM SUNG SOO
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 101Dong, 901Ho 306, Yeoksam-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (06/09/2019) 100: Yêu cầu sửa đổi đơn (15/11/2019) 192: Trả lời thông báo cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM