TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06984
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GINSSEL POWER 100% Natural Energy Support DIETARY SUPPLEMENT, hình
GINSSEL POWER 100% Natural Energy Support DIETARY SUPPLEMENT, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng mục đích y tế.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "100% Natural", "Energy Support", "DIETARY SUPPLEMENT", hình củ nhân sâm.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.21 05.11.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lê Việt Hùng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN INVESTIP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM