TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-06997
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU TM Group Đánh Thức Vẻ Đẹp Tiềm ẩn, hình
TM Group Đánh Thức Vẻ Đẹp Tiềm ẩn, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ mua bán mỹ phẩm, nước hoa, chế phẩm vệ sinh thân thể, chế phẩm vệ sinh dùng cho trang điểm.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.01 02.03.23
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đỗ Ngọc Tuấn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu X6, tổ 7, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(10/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM