TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07000
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU SouYute
SouYute
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên truyền hình; trang trí quầy hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SOUYUTE GROUP CO., LTD
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No. 1 Xinhongchang Road, Daojiao Town, Dongguan City, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/03/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM