TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07013
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU PIGKIDS
PIGKIDS
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Buôn bán, đại lý phân phối, xuất nhập khẩu quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Thanh Phương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 116/353 An Dương Vương, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM