TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07014
NGÀY NỘP ĐƠN 11/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GROWUP, hình
GROWUP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ giáo dục được cung cấp bởi trường học; dịch vụ giảng dạy.
PHÂN LOẠI HÌNH 04.05.01 04.05.02 05.03.13 05.03.16 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Thủy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Nhà số 10, đường N9, khu dân cư Phú Hòa 1, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM