TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07020
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Nhà Hàng HôHô [nhà hàng hô hô]
Nhà Hàng HôHô [nhà hàng hô hô]
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và nước giải khát do nhà hàng thực hiện.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Nhà Hàng", phần chữ Hàn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH UH
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thửa đất số B2 12- 01, tờ bản đồ số KT01/1 khu dân cư An Nhơn 1, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (05/09/2019) 117: Công văn đề nghị ra TB FE
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM