TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07022
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU CHEZ NANA
CHEZ NANA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Bánh kem. 35 Buôn bán bánh kem.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Mũ Ngọc Yến Thương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp 6, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM