TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07029
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU TUKE
TUKE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
02 Sơn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Quốc Cường
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 44 Phạm Văn Nghị, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM