TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07031
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BESINGER Chắp cánh niềm đam mê, hình
BESINGER Chắp cánh niềm đam mê, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Huấn luyện [đào tạo]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; giáo dục thể chất; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]; giảng dạy; đào tạo lại nghề.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "Chắp cánh niềm đam mê".
PHÂN LOẠI HÌNH 16.01.13 24.17.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đinh Thị Lan Hương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 14 ngõ 361 Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM