TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07033
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU MENF1h, hình
MENF1h, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thực phẩm chức năng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.01 26.04.18 26.11.03 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất thương mại quốc tế Đồng Tâm
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 4/18 Vườn Lài, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIETNAM IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (02/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (15/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM