TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07036
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU THANH LONG BAO Ăn ngon, nhớ mãi, hình
THANH LONG BAO Ăn ngon, nhớ mãi, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Baozi [bánh bao có nhân], bánh bao nhỏ, bánh bao làm từ bột mỳ.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.01.01 02.01.11
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hoàng Ngọc Thăng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN F10.08 c/c Carillon Trần Văn Danh, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM