TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07041
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hòa Bình
Hòa Bình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Chổi sơn, chổi lăn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Tấn Phước
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN B13 D55F, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM