TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07042
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU JOTUN
JOTUN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Chổi sơn, chổi lăn.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Anh Duy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 207/49 khu phố 9, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (12/06/2019) 166: Phản đối cấp (22/08/2019) 194: Bổ sung UQ cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối (12/06/2019) 193: Bổ sung tài liệu cho Sửa đơn-Chuyển đổi-Phản đối
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM