TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07048
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU A A A THREE A, hình
A A A THREE A, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Bán phụ tùng xe: nhông, xích (sên), đĩa (dĩa) xe.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cơ sở Song Hổ
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 232/20 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(12/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM