TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07055
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU EJ
EJ
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
28 Đồ câu cá, bao gồm ống cuộn dây câu dùng để câu cá, cần câu cá, đế gắn ống cuộn dây câu dùng để câu cá, dây câu cá, bộ phận dẫn hướng cho dây câu (để sử dụng trên cần câu cá), lưỡi câu cá, mồi nhử (nhân tạo) để câu cá, mồi câu nhân tạo, giỏ câu (thiết bị câu cá), phao để câu, vật nặng buộc ở dây câu/lưới để giữ nó chìm dưới nước (chì lưới), vợt hứng cá dùng cho người đi câu, túi đựng đồ câu cá, găng tay dùng cho đánh cá; hộp đựng cần câu cá, đồ chứa đồ câu cá và vật bảo vệ hông được thiết kế đặc biệt cho câu cá.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SHIMANO INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 3-77, Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM