TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07056
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Thuan Hoa Garden, hình
Thuan Hoa Garden, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Sản phẩm và hạt của nông nghiệp chưa chế biến; rau và hoa quả tươi: quả ổi, quả chuối, quả bưởi.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.14 05.01.05 05.01.12 05.03.15 05.07.13
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp an toàn Vĩnh Lại
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu 14, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM