TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07063
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU PSD PHARMA Pharmacy, Sales, Distribution, hình
PSD PHARMA Pharmacy, Sales, Distribution, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Dược phẩm; thực phẩm chức năng; thực phẩm cho em bé; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. 35 Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm cho em bé, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sửe khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, thiết bị và dụng cụ y tế; quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông; quản lý kinh doanh; hoạt động văn phòng.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "PHARMA", "Pharmacy, Sales, Distribution", hình viên thuốc.
PHÂN LOẠI HÌNH 11.03.01 25.03.03 25.05.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lê Hùng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN P 1007 - CT3, đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN LUAT THANG LONG COMPANY LIMITED
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM