TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07070
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU BH Bến Hẹn Nhà hàng - Cà Phê - Sinh Thái Ecological Restaurant & Cafe, hình
BH Bến Hẹn Nhà hàng - Cà Phê - Sinh Thái Ecological Restaurant & Cafe, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "BH", "Nhà hàng - Cà Phê - Sinh Thái", "Ecological Restaurant & Cafe", hình cái thìa, dĩa.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.01 11.01.05 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên Bến Hẹn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 755 Nguyễn Duy Trinh, khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM