TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07073
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU RED 2 RELEVANT EFFECTIVE DIGITAL, hình
RED 2 RELEVANT EFFECTIVE DIGITAL, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm thúc đẩy bán hàng; dịch vụ marketing; dịch vụ sản xuất phim quảng cáo; dịch vụ thiết kế vật liệu quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU RED2 CORPORATION LIMITED
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 36/F., Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN S&B CONSULTANT., CORP.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM