TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07075
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU R ORING, hình
R ORING, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
07 Máy nông nghiệp; máy công nghiệp; máy bơm; máy cắt; máy bơm mỡ để bôi trơn; màng chắn của máy bơm.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "R".
PHÂN LOẠI HÌNH 24.15.07 24.15.21 26.03.01 26.03.02 26.04.12 26.04.18 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Lâm Tư Thanh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 136/1 Bình Thới, phường 14, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIPCO
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (27/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM