TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07081
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU TH Spa Trường Hương, hình
TH Spa Trường Hương, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
44 Dịch vụ chăm sóc da; phun xăm thẩm mỹ.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "TH", "Spa".
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.02 01.01.10 03.07.17 26.01.02 26.01.18 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vũ Thị Hương
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Nam Bình, xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (26/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM