TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07100
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU LIQWN
LIQWN
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
34 Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; tẩu thuốc lá.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Thanh Hóa
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN T&T INVENMARK CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM