TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07120
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GATEX, hình
GATEX, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.04 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần dệt may Gia An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 82A 82B Dân Tộc, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM