TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07123
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU MY THAO HO M N, hình
MY THAO HO M N, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo, quần áo lót, vớ (tất), nón vải (mũ), giày dép. 35 Mua bán, xuất nhập khẩu quần áo, quần áo lót, vớ (tất), nón vải (mũ), giày dép.
PHÂN LOẠI HÌNH 07.03.01 07.05.10 26.04.04 26.04.07 26.13.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hồ Thảo My
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 13 phố 225 Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM