TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07124
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Xưởng sửa chữa ô tô Hùng Cường
Xưởng sửa chữa ô tô Hùng Cường
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
37 Dịch vụ sửa chữa ô tô.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần tư vấn sửa chữa ô tô Hùng Cường
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 819 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM