TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07126
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU e EXCELSIOR, hình
e EXCELSIOR, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Giày; giầy sneaker; giầy thể thao; dép; dép đi trong nhà.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 26.01.01 26.11.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Orange Co., Ltd
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN (Yeouido-dong, Jeongwoo Bldg) 805/806-ho, 29, Eunhaeng-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM