TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07128
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU MOMOAISU
MOMOAISU
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Miếng dán hạ sốt dùng cho trẻ em.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU KENYUU CO.,LTD
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 4-7-21, AKEBONO-CHO, FUKUYAMA CITY, HIROSHIMA PREF, JAPAN
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN T&T INVENMARK CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM