TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07129
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU MAGNECTOR
MAGNECTOR
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Bộ nối điện từ dùng cho thiết bị điện tử; bộ nối điện từ dùng cho thiết bị viễn thông cầm tay; công tắc điện từ; công tắc điện; đầu nối từ tính dùng cho dây điện; bộ nắn điện.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU DAE HAN SPECIAL METAL IND Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 158 Namdongdaero, Namdong-gu, Incheon 21690, Republic of Korea
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN T&T INVENMARK CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM