TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07131
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU [Rui: có triển vọng; Long: con rồng], hình
[Rui: có triển vọng; Long: con rồng], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
06 Đồ chứa đựng để bao gói bằng kim loại; thùng bằng kim loại; bảng kỷ niệm bằng kim loại; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường; đồ đồng thiếc [tác phẩm nghệ thuật]; tượng nhỏ bằng kim loại thường.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.11 04.03.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Shi Yuanlong
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room 203, Building 2, No. 190 East Street, Licheng District, Quanzhou, Fuijan, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRA & ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/03/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM