TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07132
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Muối ớt Ngào Ngọc Phú, hình
Muối ớt Ngào Ngọc Phú, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Muối ớt.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.16 26.01.01 26.01.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cơ sở chế biến muối ớt ngào Ngọc Phú
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ấp Mỹ Tây 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGL IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(18/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM