TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07134
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tôm Càng Xanh Nhị Mỹ, hình
Tôm Càng Xanh Nhị Mỹ, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Nhãn hiệu chứng nhận
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Tôm càng xanh (còn sống). 35 Dịch vụ mua bán tôm càng xanh; dịch vụ quảng cáo, quảng bá sản phẩm tôm càng xanh.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "TÔM CANG XANH" (Tôm càng xanh), hình con tôm càng xanh.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.16 25.05.25 26.01.01 26.13.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cao Lãnh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 21 đường 3/2, khóm Mỹ Phú - Đất Liền, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
SỐ VĂN BẰNG 4-0353604-000
NGÀY CẤP BẰNG 15/06/2020
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/07/2020
NGÀY HẾT HẠN 12/03/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGL IP
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(05/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (01/06/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (26/05/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM