TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07137
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU iK YO TOi, hình
iK YO TOi, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
19 Ngói không nung; gạch; ngói.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.01.05 01.01.10 04.03.03 26.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vũ Đức Bàn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Tranh Ngoài, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ALNGUYEN IP CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM