TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07141
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU freetour Phong cách du lịch mới, hình
freetour Phong cách du lịch mới, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Sắp xếp các chuyến du lịch; hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; đặt chỗ cho các chuyến đi.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần sự kiện du lịch Tự Chọn
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 173 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM