TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07145
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Math&Life Bright future kids Viet Nam MATHNLIFE, hình
Math&Life Bright future kids Viet Nam MATHNLIFE, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Học viện [giáo dục]; trường đào tạo [giáo dục]; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.23 24.17.05 24.17.06 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Thị Thủy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Nhà số 10, đường N9, khu dân cư Phú Hòa 1, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM