TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07147
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU TIHON Thời trang xuất khẩu, hình
TIHON Thời trang xuất khẩu, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Nguyễn Khắc Bàng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu vực 1, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM