TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07150
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Hung Rui Chen, hình
Hung Rui Chen, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh xăng đuých; bột nhão; kẹo lạc; bánh dứa.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.24 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hong, Chun Sheng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN No.198, Zhonghua Rd., Beidou Township, Changhua County 52146, Taiwan
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAI HAN IP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM