TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07152
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU HOANG POTTERY, hình
HOANG POTTERY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
21 Chậu hoa.
PHÂN LOẠI HÌNH 19.01.01 19.09.01 19.09.03 26.04.09 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Gốm Hoàng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 9, 205A Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET AN LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM