TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07153
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU TDANG produces wicker concrete furniture planter accessories, hình
TDANG produces wicker concrete furniture planter accessories, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
20 Bàn, ghế, kệ.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH TDANG
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 195/28 đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN VIET AN LAW FIRM
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM