TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07157
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU HAGO
HAGO
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ xúc tiến kinh doanh; bán đấu giá
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Guangzhou Huaduo Network Technology Company Limited
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 24/F Tower B-1, Wanda Plaza, #79 Wanbo 2nd Rd., Panyu District, Guangzhou, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DUONG & TRAN CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM