TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07158
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU hình
hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi máy tính dùng cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng có thể tải về dùng cho điện thoại di động; tệp tin hình ảnh có thể tải về được; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải xuống được]. 35 Quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ xúc tiến kinh doanh; bán đấu giá 38 Truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; cung cấp diễn đàn trực tuyến; dịch vụ bảng thông báo điện tử [dịch vụ viễn thông]; truyền video theo yêu cầu; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu. 41 Dịch vụ giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp trò chơi trực tuyến trên mạng máy tính; cung cấp chương trình truyền hình, không tải xuống được, thông qua dịch vụ truyền tải theo yêu cầu; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]; sản xuất video.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.13.01 24.17.05 26.02.07 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Guangzhou Huaduo Network Technology Company Limited
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 24/F Tower B-1, Wanda Plaza, #79 Wanbo 2nd Rd., Panyu District, Guangzhou, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN DUONG & TRAN CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM