TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07162
NGÀY NỘP ĐƠN 12/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU ULTRARANGE
ULTRARANGE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 Giày dép [trong nhóm này]. 35 Dịch vụ cửa hàng bán buôn, bán lẻ trực tuyến và tại cửa hàng các sản phẩm giày dép, quần áo và phụ kiện dành cho giày dép và quần áo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vans, Inc.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1588 South Coast Dr., Costa Mesa, California 92626, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN SAO BAC DAU IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(19/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM