TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07172
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU LACY Coffee, hình
LACY Coffee, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê hạt rang, cà phê bột, cà phê hoà tan.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "R", "Coffee".
PHÂN LOẠI HÌNH 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH xuất nhập khẩu Liên á Châu
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 141 Dương Văn Dương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM