TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07173
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU GP, hình
GP, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ mua bán các thiết bị cơ khí, dụng cụ đo áp lực, máy móc cơ khí, ống cao su, ống chịu lực cao bằng chất dẻo.
PHÂN LOẠI HÌNH 15.07.01 25.03.03
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Vương Hồng Hà
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 193 Tạ Uyên, phường 04, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (18/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM