TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-07175
NGÀY NỘP ĐƠN 13/03/2019
TÊN NHÃN HIỆU Màu Xanh Việt VIET GREEN INVESTMENT Yêu thương - Vẻ đẹp - Sự thật.
Màu Xanh Việt VIET GREEN INVESTMENT Yêu thương - Vẻ đẹp - Sự thật.
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 01.15.23 26.15.01 26.15.15
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH đầu tư màu xanh Việt
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 29/4/10/2 đường số 6, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(11/04/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM